Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB format nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB format nhầm
Rate this post

– Ngày 17/2/2017 khôi phục data cho anh Khánh (O904347173). Ổ cứng máy tính Seagate 320GB model: ST320LT007. Ổ cứng mất data do fomet nhầm trên windows, anh khánh đã chạy phầm mềm phục hồi data nhưng không thành công. Dữ liệu được phục hồi thành công trong ngày.

Khôi phục dữ liệu ST320LT007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *