Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB model: ST320DM000 cho anh Trúc (o987003911). Ổ cứng trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu ST320DM000

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *