Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bit Locker mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bit Locker mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 07/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012 cho anh Thắng (O912238386). Nguyên nhân bitLocker mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *