Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 20/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB medel: ST500LM000 cho chị Ngà (O984516368). Nguyên nhân ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *