Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ đọc kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ đọc kém
Rate this post

– Ngày 25/7/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB cho chị Phượng (o949853355). Hiện tượng ổ cứng không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad sector nặng, đầu từ đọc kém. Chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu Seagate 500GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *