Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 30/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 cho anh Đông (O982228818). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Ngày trong ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *