Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB Ghost nhầm mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB Ghost nhầm mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB Ghost nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 01/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST3500514NS cho anh Bắc(o978676282). Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

 

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *