Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB ghost nhầm
Rate this post
  •  Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB cho anh Thắng (o1675083602) ngày 1/7/2016. Ổ cứng bị mất dữ liệu do ghost windows nhầm lên phân vùng chứa dữ liệu. Dữ liệu đã được khôi phục và và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

khôi phục dữ liệu Seagate 500GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *