Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu đọc

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu đọc
Rate this post

– Ngày 03/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: 7200.12 cho Khách hàng – O904611234. Nguyên nhân hỏng đầu đọc. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *