Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 15/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500G model: ST500LT012 cho Cô Hải(O982771990). Nguyên nhân ổ không nhận do hỏng 1/2 đầu từ. Dữ liệu được phục hồi toàn bộ  sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *