Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 22/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB  5400.6 cho anh Việt(O936566336). Mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *