Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB mất dữ liệu
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 vào ngày 06/06/2016 mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu do cài windows nhầm. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho Anh Phong – 0988761208

Khôi phục dữ liệu ST500DM002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *