Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 5400.6 – 500GB mất dữ liệu do xóa nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 5400.6 – 500GB mất dữ liệu do xóa nhầm
Rate this post

– Ngày 1/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 5400.6 – 500GB cho anh Mạnh (o936 375 704). Do khách hàng xóa nhầm mất dữ liệu và ổ cứng bị Bad Sector. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 5400.6 - 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *