Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate bad sector

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate bad sector
Rate this post

Công ty tiếp nhận ổ cứng dòng 7200.7_80 mang tới trong tình trạng Không truy cập được dữ liệu. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị Bad sector. Khách hàng đề nghị khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 80Gb. Sau khi phục hồi thành công toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Hiệu_0904185855 vào ngay 01/03/2016.

khoi phuc du lieu 1.3.06.Seagate 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *