Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate bị hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate bị hỏng
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB  mang tới trong tình trạng bị hỏng đầu từ vào ngày 06/06/2016. Dữ liệu sau khi phục hồi đã bàn giao lại dữ liệu cho anh Hưng – 0904328369

Khôi phục dữ liệu Seagate500gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *