Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate đầu từ lỗi
Rate this post

Tình trạng ổ cứng không nhận. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân do đầu từ lỗi, đĩa kém.  Ngày 14/04/2016 khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320Gb, Model: ST3500320NS. Anh Sơn – 0904301501 đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi chúng tôi phục hồi thành công.

Khôi phục dữ liệu ST3500320NS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *