Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate ghost nhầm
Rate this post

Ngày 15/07/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate cho anh Hoạt – 0987211586. Ổ cứng laptop seagate 320Gb ghost nhầm mất dữ liệu, đã qua nơi khác can thiệp ko thành công.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *