Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate ghost nhầm
Rate this post

Ngày 15/07/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate cho anh Hoạt – 0987211586. Ổ cứng laptop seagate 320Gb ghost nhầm mất dữ liệu, đã qua nơi khác can thiệp ko thành công.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *