Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu từ
Rate this post

Tình trạng ổ cứng không nhận, cháy nổ. Kỹ thuật tiến  hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị cháy mạch, hỏng đầu từ. Ngày 19/04/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate cho khách hàng – 0987451398. Ổ cứng Seagate 160GB. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu và bà giao cho khách hàng sau 1 ngày.

khôi phục dữ liệu Seagate 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *