Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate không nhận
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate mang tới trong tình trạng không nhận ổ, sau khi kiểm tra ổ cứng bị lỗi đầu từ. Ngày 15/01/2016 dữ liệu được bàn giao cho anh Bằng – 0936182802. Ổ Seagate dung lượng 250Gb

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *