Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate laptop hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate laptop hỏng
Rate this post

Tình trạng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân do ổ bị hỏng 1/3 đầu từ. Ổ cứng laptop Seagate 320GB model: ST9320325AS. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu cứng Seagate laptop vào ngày 12/04/2016. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Hiếu – 0937736996

khôi phục dữ liệu ST9320325AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *