Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate laptop kêu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate laptop kêu
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate laptop mang tới trong tình trạng không nhận, phát ra tiếng kêu lọc cọc. Sau khi xác định ổ cứng bị chết cơ. Ngày 03/02/2016 Anh Đa – 0979434303 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi công ty chúng tôi phục hồi và bàn giao.

khoi phuc du lieu 3.2.06 ST500LT012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *