Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate mất dữ liệu
Rate this post

Anh Diên – 01647881880 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 vào ngày 11/03/2016. Theo mô tả của khách hàng trong quá trình ghost lại windows XP do thao tác nhầm nên toàn bộ các phân vùng ổ cứng gộp lại thành 1 phân vùng windows. Đã trả lại dữ liệu.

khôi phục dữ liệu 11.3.06.ST500DM002

Check Also

ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 17-10-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *