Khôi phục dữ liệu ổ cứng SSD Kingston 120GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng SSD Kingston 120GB
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng SSD Kingston 120GB cho anh Dương (O964116683) ngày 7/7/2016. Hiện tượng các phân vùng ổ cứng mất dữ liệu do trong quá trình cài windows đã format hết dữ liệu. Trong ngày toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu SSD Kingston 120GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *