Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 28/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB model: MK1655GSX cho anh Khâm(O936133789). Ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB

Check Also

7023 ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 17-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *