Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 28/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB model: MK1655GSX cho anh Khâm (O936133789). Ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *