Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB đầu từ hỏng
Rate this post

– Ngày 21/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ01ABD075 cho anh Nam(O932362595). Nguyên nhân ổ không nhận do hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *