Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB mất phân vùng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB mất phân vùng
Rate this post

– Ngày 26/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ01ABF050A cho anh An (O983301110). Tình trạng mất phân vùng. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *