Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 8/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB model: MK2552GSX cho anh Thành (o985184841).  Tình trạng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *