Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 16/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3263GSX cho khách hàng(o123865886x). Nguyên nhân ổ  chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày, chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *