Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 25/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3259GSX cho anh Viễn (O983810666). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi 100%.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *