Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB mạch hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB mạch hỏng
Rate this post

– Ngày 15/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5065GSXN cho anh  Kính(O904548899).  Ổ không nhận bị dính nước. Nguyên nhân do mạch hỏng, cơ không nhận. Tất cả dữ liệu được lấy lại sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *