Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB mất dữ liệu do Ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB mất dữ liệu do Ghost nhầm
Rate this post

– Ngày 7/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB model: MQ01ACF050 cho anh Nam (O977878972). Do Ghost nhầm mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *