Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB recover nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB recover nhầm
Rate this post

– Ngày 21/2/2017 khôi phục dữ liệu ổ đĩa cứng cho chị Nga (O915078678). HDD máy tính Toshiba 500GB mất data do khách hàng recover nhầm, sau thời điểm kiểm tra đĩa cứng bị bad. Data được khôi phục thành công và bàn giao cho khách hàng.

khoi phuc du lieu Toshiba 500GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *