Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB xóa nhầm mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB xóa nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 21/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB model: DT01ACA050 cho chị Dương (O944222890). Khách hàng xóa nhầm mất dữ liệu. Tất cả dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *