Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 540GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 540GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 13/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 540GB model: MK6459GSXP cho anh Hiển (O1649893333). Nguyên nhân ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định hỏng 1/4 đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 540GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *