Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 750Gb do bad

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 750Gb do bad
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 750Gb, Model: MK7559 GSXF vào ngày 17/6/2016. Tình trạng ổ cứng mang tới bị mất định dạng, nguyên nhân do ổ cứng bad sector nặng. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Hiệp – 0934660184

4979-Hiep-Toshiba-750Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *