Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 80GB ngấm nước

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 80GB ngấm nước
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 80GB model: MK8037GSX cho anh Thế (o916152829) ngày 13/7/2016. Ổ cứng trong tình trạng mạch han gỉ, cơ ngấm nước. Tất cả dữ liệu của khách hàng được chúng tôi phục hồi, sau 1 ngày bàn giao cho khách hàng

khôi phục dữ liệu MK8037GSX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *