Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba bị chết cơ
Rate this post

Tình trạng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ, đĩa rất kém ngoài ra còn phải tìm vật tư. Ngày 28/05/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba Model:  MQ01ABD075H. Sau khi phục hồi dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Anh Luân – 0916329419

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *