Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba hỏng
Rate this post

Ổ cứng Toshiba 640GB mang đến trong tình trạng không nhận, cắm vào máy tính bị treo. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng 1/4 đầu từ. Ngày 31/03/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba. Đã bàn giao dữ liệu cho anh Trung – 0904467636

khôi phục dữ liệu Toshiba 640GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *