Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba mất dữ liệu
Rate this post

Tình trạng ổ cứng mang tới do thao tác nhầm trong quá trình ghost lại nên toàn bộ dữ liệu bị mất, các phân vùng gộp lại thành một, khách hàng tiếp tục ghost thêm lần nữa. khách hàng đề nghị khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3265GSX. Ngày 14/03/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Vinh – 0965432941

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *