Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba mất dữ liệu
Rate this post

Ổ cứng của khách hàng bị mất dữ liệu do chạy Recovery bị lỗi nên mất toàn bộ dữ liệu phân vùng D:\, E:\ . Ngày 25/04/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ01ABD100 cho anh Hiếu – 01685796731. Đã bàn giao dữ liệu

Khôi phục dữ liệu MQ01ABD100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *