Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1,5TB hỏng mạch

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1,5TB hỏng mạch
Rate this post

– Ngày 09/01/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Tú – O903636629. Ổ cứng Western 1,5TB model: WD15EADS. Ổ không nhận do hỏng mạch và hỏng cơ. Sau 2 ngày chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1,5TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *