Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 160GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 25/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS cho anh Hưng (O989478181). Nguyên nhân ổ không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ chết cơ, đĩa xước. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 160GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *