Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 160GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 160GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 20/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 160GB model: WD160AAJS cho anh Mạnh (O977830720). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 160GB đầu từ lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *