Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ
Rate this post

Anh Thắng – 01658099381 mang ổ cứng tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB model:  WD10EARS. Ổ cứng  mang tới trong tình trạng chết cơ đã mang qua nơi khác tháo cơ nhưng không thành công. Sau 48h dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 26/03/2016

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *