Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB Format mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB Format mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 14/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX cho anh Trí (O966378085). Khách hàng đã Format mất dữ liệu và chạy phần mềm cứu dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại được tất cả dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *