Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng cơ

Ngày 09/6/2018 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Thành – 09364xx187. Ổ cứng máy bàn Western 1TB model WD5000AVVS trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng cơ (cơ bị gõ lạch cạch), thêm vào đó ổ còn bị hỏng mạch, đĩa kém, vật tư hiếm. Chúng tôi đã khôi phục thành công toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho anh Thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button