Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB mất định dạng

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10EZEX cho anh Dương (O942606096) ngày 5/7/2016. Ổ cứng bị mất định dạng, chuyển sang định dạng RAW. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng ngay trong ngày.

khôi phục dữ liệu WD10EZEX

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button