Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB cháy mạch, cơ gõ lạch cạch

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB cháy mạch, cơ gõ lạch cạch
Rate this post

– Ngày 6/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho công ty Lâm An (O989292093). Nguyên nhân cháy mạch, cơ gõ lạch cạch. Sau 2 ngày chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *