Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 28/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WT2500AAKS cho khách hàng (O982223750). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng ổ không sử dụng được. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *