Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 16/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAJS cho anh Hòa(O906113119. Tình trạng ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi hoàn toàn sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *